Ošetřování dveří

Lamináty CPL a HPL

Lamináty nevyžadují díky svému odolnému, hygienickému a uzavřenému povrchu žádnou speciální údržbu. Povrch se skládá z dekoračního papíru impregnovaného melaminovou pryskyřicí, který je všeobecně snadno čistitelný. To platí i pro strukturované povrchy.

Používání ošetřovacích prostředků je přebytečné. Aplikace nábytkových politur a vosk obsahujících čisticích prostředků vede k zanášení povrchové struktury laminátů a k tvorbě lepivé, nečistoty zachytávající vrstvy. Proto se nesmějí používat. Povrch laminátů by měl být pravidelně čištěn. K nutnému čištění by měly být použity šetrné čisticí prostředky, jež neobsahují žádné oděrové částice, neboť tyto by mohli zapříčinit změnu stupně lesku a tvorbu škrábanců. Jelikož znečištění, počínaje lehkým a čerstvým až po silné a velmi odolné, může být zapříčiněno různými substancemi, je správné čištění důležité.

Manuál pro čištění antracitových povrchů laminátu vnitřní dveře Sapeli

Je důležité dveře opravdu vytřít do sucha, jinak po zaschnutí zůstávají na ploše mapy.

Užívání

Zásadně by znečištění nebo vylité substance jako čaj, káva, víno atd. měly být odstraněny neprodleně, neboť delší doba jejich působení zvyšuje náročnost jejich vyčištění. Rozlité tekutiny by měly být vždy bezprostředně setřeny resp. odstraněny, neboť delší doba působení některých substancí na povrch laminátů může vést ke změně stupně lesku
povrchu. Především v oblastech výřezů a spojů je nutné rozlité tekutiny rychle a zcela odstranit.

Tyto doporučení platí obzvláště u matných a lesklých povrchů laminátů, jež zaujmou svým povrchem jak vzhledem tak i na dotek, avšak zdůrazní stopy opotřebení.

Pozor! V průběhu doby užívání by měl být povrch laminátů pravidelně čištěn! Prostředky pro údržbu nejsou nutné! K čištění nepoužívat žádné abrazivní prostředky (čisticí abrazivní prášek, čisticí abrazivní vlnu), žádné politury, vosky, nábytkové čisticí prostředky, bělicí prostředky. Nepoužívat prostředky obsahující silné kyseliny nebo kyselé soli, např. odvápňovače na bázi kyseliny mravenčí a aminosulfátových kyselin, čističe odtoků, solné kyseliny, čističe stříbra, čističe trub na pečení.

Při čištění rozpouštědly: Dbát bezpečnostních pokynů! Otevřít okna! Nepoužívat otevřený oheň!

Údaje v tomto technickém listu spočívají na zkušenostech z praxe, jakož i na vlastních pokusech dodavatelů materiálů a odpovídají našemu dnešnímu stavu vědomostí. Slouží jako informace a neobsahují žádná ujištění o vlastnostech výrobku nebo jeho vhodnosti pro určité účely použití.

Dýha (lakovaný povrch)

Lakované povrchy nejsou obvykle náročné na údržbu. Prach odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou z materiálu, který nepouští vlákna (bavlna, len, jelenice).

Při stírání netlačte silně na prachovku, jinak by mohlo dojít k nevratnému vyleštění povrchu. Rozlité tekutiny ihned vytřete
dosucha.

Větší znečištění nenechávejte na povrchu zaschnout, ale ihned je odstraňte mírně navlhčeným bavlněným hadříkem a vytřete dosucha. Čištění pomocí speciálních přípravků na nábytek není vysloveně nutné, ale pokud je používáte, pak to musí být přípravky vždy na mýdlové bázi. Při použití těchto přípravků je pak nutné se řídit pokyny jejich výrobce a přípravky otestovat nejdříve na méně viditelném místě.

Příklady prostředků a postupů, kterých je nutné se vyvarovat:

 • Agresivní organická rozpouštědla (jako aceton, toluen apod.) a jiné agresivní čistící nebo desinfekční (peroxidové
  nebo chlorované atd.) prostředky.
 • Abrazivní čisticí prostředky – prášky a krémy s brusným účinkem.
 • Mechanické škrabky, brusiva apod.
 • Déle trvajícího namáčení povrchů a zatečení tekutin do spojů a spár.

Dýha (olejovaný povrch)

Skvělá ochrana dřeva založená na molekulární vazbě – Olej představuje vysoce kvalitní a ekologickou povrchovou úpravu dřeva. Díky moderní technologii dochází při aplikaci oleje k molekulární vazbě přímo se svrchní vrstvou vláken dřeva, aniž by vznikl neprodyšný film. Olej s obsahem přírodních pigmentů dává povrchu matný vzhled a zdůrazňuje přirozenou kresbu dřeva.

Použitý olej (dodavatel Rubio Monocoat) je prvním výrobkem na povrchovou úpravu dřeva, který obdržel certifikaci Eurofins Indoor Air Comfort Gold Label. Tento certifikát garantuje koncovým uživatelům produktů ošetřených tímto olejem, že je lze bezpečně používat v interiérech jejich domovů, pokud jde o zdravotní nezávadnost. Výrobce oleje již od samého počátku vývoje tohoto produktu sledoval jako jeden z hlavních cílů zdravé životní prostředí. Certifikát Eurofins Gold Label je dokladem toho, že se mu přísné podmínky schvalovacího procesu podařilo splnit.

0% VOC - VOC je mezinárodní zkratka pro „Volatile Organic Compounds“ (těkavé organické sloučeniny) a obecně označuje obsah chemických látek, které se po aplikaci na povrch dřeva postupně uvolňují do ovzduší. Použité oleje se vyznačují tím, že žádné těkavé látky či rozpouštědla neobsahují, protože jejich složení je výhradně na bázi přírodních látek.

Údržba a oprava

Použitý olej poskytuje dřevu mimořádně odolnou povrchovou úpravu (stejný olej se používá i na dřevěné podlahy či schodiště) a dobře snáší i použití v provozech se zvýšenou vlhkostí, jako jsou koupelny, kuchyně, sauny, apod.

Olejovaný povrch se také snadno udržuje – při běžném úklidu stačí vlhký hadřík, případně některý ze speciálních čisticích prostředků od společnosti Rubio Monocoat přímo k tomu určených.

Pokud dojde k poškození povrchu třeba poškrábáním, je možné místo opravit pouze lokálně – škrábanec stačí přebrousit brusným papírem a místo ošetřit kapkou oleje v původním barevném odstínu.

Barva Premium

Jedná se o kyselinou tvrdnoucí barvu. Povrch nesmí být vystavený čpavkovým přípravkům. Kompletně vytvrzený povrch (3-4 týdny od výroby/nanesení) je:

 • odolný proti vodě, alkoholu a chemikáliím běžně používaným v domácnostech - před touto dobou omývejte povrch pouze vodou!
 • tvrdý, tuhý, odolný proti poškrábání
 • klasifikován jako nerozšiřující oheň/nehořlavý

Čištění a údržba

 • po dobu minimálně 4 týdny od výroby omývat povrch pouze vodou
 • následně ošetřovat běžně používanými čisticími prostředky, avšak nepoužívat agresivní čistící přípravky (Savo, atp.) ani abrazivní (čistící písky, drátěnky, atp.)
 • povrchy nesmí být vystaveny čpavkovým výparům

Opravy

Díky velké odolnosti povrchu jsou opravy složité.

 • Drobné oděrky/defekty lze opravit opravnými vosky, případně fixy v příslušném odstínu
 • Opavy většího rozsahu musí provést odborná firma

Barva bílá hladká standard/komfort

Jedná se o polyuretanovou (dvousložková, rozpouštědlová) nátěrovou hmotu, která po aplikaci na povrch polymeruje a tím získává velmi dobrou odolnost proti mechanickému i chemickému poškození. Nicméně i takto upravený povrchy lze poškodit při nešetrném používání nebo ošetřování.

 • Ošetřováním se rozumí očištění lakovaných povrchů od běžných nečistot, osahání či zaprášení a jejich celkové oživení.
 • Povrch lze otírat suchou nebo vlhkou (ne však mokrou!) jemnou nechlupatící tkaninou. Na zvýšení účinnosti můžeme
  použít roztoky běžných saponátových čisticích prostředků.
 • Z komerčních ošetřovacích prostředků lze používat bezbarvé prostředky na základě vody a spolu s jemnou nechlupatící tkaninou.

Laminát HPL Antifinger

Laminát s povrchovou úpravou Antifinger nevyžaduje s ohledem na svoji odolnou, hygienickou a nepropustnou povrchovou plochu žádnou zvláštní péči. Povrchová plocha je obecně snadno udržovatelná. Je nutno dbát, aby se při čištění nepoužívaly sanitární čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s abrazivními složkami, jelikož tyto mohou způsobit změnu lesku a poškrábání. Odmašťovací látky, které se z části používají v čisticích prostředcích na umělé hmoty, mohou rovněž způsobit změnu lesku a tyto je třeba z povrchové plochy beze zbytku odstranit, aby byla zachována funkčnost úpravy eliminující nežádoucí otisky prstů.

Dále je možné se řídit obecnými pokyny pro čištění, údržbu a užívání standardních HPL laminátů.


Předchozí strana: Orientace dveří
Následující stránka: Povrchové úpravy a výplně dveří